Hoppa till innehåll

Barns och ungas frivilliga karantän 7 dygn – bildningssektorns coronaanvisningar uppdateras

Borgå stads bildningssektorns coronaanvisningar har uppdaterats. Ändringarna träder i kraft omedelbart och ersätter anvisningarna som skickades till hemmen förra veckan.

Borgå stads bildningssektorns coronaanvisningar har uppdaterats. Ändringarna träder i kraft omedelbart och ersätter anvisningarna som skickades till hemmen förra veckan.

Det är fortfarande viktigt att barnet stannar hemma ifall hen får symtom på flunsa eller magont. Man kan göra ett coronahemtest på barnet genast och följande dag.

-Om båda testen är negativa, kan barnet återgå till småbarnspedagogiken eller läroanstalten om hen inte har symtom. Om barnet har symtom i över tre dagar, kan hen återgå till sin grupp eller klass efter två symtomfria dagar, säger infektionsläkare Jeff Westerlund.

Största ändringen gäller längden på den frivilliga karantänen. Den är i fortsättningen 7 dygn.

-En annan ändring är att om barnet har exponerats utanför hemmet, kan hen gå till skolan eller småbarnspedagogiken om hen inte har symtom, konstaterar infektionsläkare Jeff Westerlund.

Bildningsnämnden informerar inte längre om enskilda smittor eller exponeringar.I fortsättningen kan det informeras om exponeringen till barnets grupp eller klass om det insjuknade barnets vårdnadshavare ger sitt samtycke till det, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

-I Borgå konstateras fortfarande väldigt många smittor dagligen, och därför har alla nu ansvar för situationen. Barnet kan inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken om hen har ens små symtom, säger Gustafsson.

De uppdaterade anvisningarna har skickats till hemmen via Wilma och Daisy måndagen den 17 januari 2022.