Hoppa till innehåll

Bekanta dig med nationalstadsparkerna i Finland på webben

Borgå stad / Nationalstadsparkerna informerar:

Nationalstadsparkerna i Finland har publicerat en gemensam webbplats på adressen kansallisetkaupunkipuistot.fi

Nationalstadsparkerna flätar samman finländskt stadsliv, stadskultur och de bästa naturområdena. Om man är intresserad av urbana evenemang, arkitektur, historia, parkkultur, friluftsliv, natur eller kanske konst i parkerna, så erbjuder nationalstadsparkerna allt detta. För tillfället finns det nio nationalstadsparker: Forssa, Hangö, Heinola, Tavastehus, Kotka, Kuopio, Björneborg, Borgå och Åbo.

De städer som ingår i nätverket av nationalstadsparker kompletterar varandra. Varje stad och nationalstadspark har sin egen speciella betydelse i den gemensamma helheten. Tillsammans bildar de ett nätverk av toppstäder och ett pärlband av nationalstadsparker. Det är lätt att komma till nationalstadsparkerna, de är öppna för alla 24 timmar om dygnet, 365 dagar i året.

På den gemensamma webbplats som nu har öppnats finns information om nationalstadsparkernas mest betydande sevärdheter, besöksmål och parker samt länkar till innehåll på städernas egna webbsidor. Via webbplatsen kan man bekanta sig med var och en av städerna eller enligt tema med olika delområden som förenar städerna. Webbplatsen lever och förändras och mera text läggs till med tiden. Det finns redan över hundra sidor med artiklar, berättelser och annat att läsa.

Stig in i nationalstadsparkernas berättelser på adressen: kansallisetkaupunkipuistot.fi

Webbplatsen fungerar bäst med webbläsarna Crome, Firefox, Safari eller Edge (INTE Internet Explorer) och med mobila enheter.

Bakgrund

För tillfället finns det nio nationalstadsparker: Tavastehus (inrättad år 2001), Björneborg (2002), Heinola (2002), Hangö (2008), Borgå (2010), Åbo (2013), Kotka (2014), Forssa (2015) och Kuopio (2017). Flera städer utreder för tillfället möjligheten att inrätta en nationalstadspark.

En nationalstadspark är en i markanvändnings- och bygglagen fastställd omfattande helhet av värdefulla kultur- och naturlandskap samt rekreationsområden belägen i en stadsmiljö, vilken staden har förbundit sig att bevara. Nationalstadsparkerna är en del av hållbar stadsplanering och stadsbyggande. Ansökan om att inrätta en park görs av staden och miljöministeriet fattar beslutet om inrättande.

För att identifiera och bedöma nationalstadsparker använder miljöministeriet enhetliga kriterier som säkerställer ett jämlikt bemötande av städerna och att stadsparkerna håller samma standard i hela landet. Kriterierna gäller innehållet, omfattningen och enhetligheten, ekologin och kontinuiteten samt stadscentreringen i området som föreslås bli park. 

Helheten sköts och utvecklas så att man värnar om och främjar dess värde som natur- och kulturarv. För att uppnå dessa målsättningar gör staden upp en plan för skötsel och användning som godkänns av miljöministeriet. Planen är en handling enligt markanvändnings- och bygglagen.