Hoppa till innehåll

Berätta din åsikt om utkastet till programmet för boende

Utkastet till Borgå stads program för boende har blivit färdigt. Nu kan du berätta din åsikt om utkastet via stadens webbsidor.

Utkastet till Borgå stads program för boende har blivit färdigt. Nu kan du berätta din åsikt om utkastet via stadens webbsidor.

Syftet med programmet är att främja invånarnas välfärd och göra det möjligt för invånarna att hitta en bra, ändamålsenlig bostad eller i bästa fall ett drömhem som motsvarar ens egna önskemål, beroende på livssituationen.   

– Med programmet för boende påverkas hurdana bostäder som byggs i Borgå, hur och var de byggs, och också hur vi kan förbättra de bostäder som redan finns. Med programmet vill vi främja till exempel också kvaliteten på vår boendemiljö samt växelverkan och samverkan med invånare och andra intressentgrupper, konstaterar planläggare Jaana von Denffer.  

– Vi önskar att alla intresserade kommenterar programutkastet. De åsikter och konkreta idéer för utvecklingen av boendet som vi har fått tidigare har styrt beredningsarbetet i en bra riktning, fortsätter von Denffer.    

Staden önskar åsikter om programmet senast den 28 september 

Utkastet har nu publicerats så att det kan kommenteras av nämnder och invånare, varefter det ännu preciseras. Målet är att förslaget till boendeprogram ska föras till stadsstyrelsen för att godkännas under hösten. 

Ytterligare information    

planläggare Jaana von Denffer
tfn 040 594 1543
jaana.von.denffer@porvoo.fi