Hoppa till innehåll

Berätta om dina erfarenheter om trafikförsöket med cykelfält vid Ågatan

På Ågatan har trafikförsöket med cykelfält pågått sedan början av juni. Sommaren var rätt livlig vid Åstranden. Strandpromenaden var ofta full av fotgängare. Dessutom var både motor- och cykeltrafiken på Ågatan klart livligare än under andra årstider.

I början av försöket ordnade staden en enkät som kartlade trafikanternas förhandsåsikter om lösningen med cykelfältsförsöket. Nu vill staden få reda på erfarenheter av försöket med cykelfält när trafikanterna har vant sig med dessa regleringar under flera månaders tid. En ny enkät kan besvaras 5.–13.11.2020. 

Under en sommarlördag över 700 cyklar på Ågatan

På Ågatan utfördes 13.–16.8. trafikräkning av motorfordon och cyklar. Under trafikräkningen med video räknades cirka 3 300 motorfordon och 1 700 cyklar. Trafiken var livligast på lördag då cirka 1 470 motorfordon och 740 cyklar passerade räkningsplatsen.

I ljuset av trafikmängderna är Ågatan tämligen livlig rutt för cykeltrafiken eftersom antalet cyklister på Ågatan ligger på samma nivå med antalet cyklister på de livligaste cykelvägssträckorna (t.ex. cykelvägarna längs Tolkisvägen och Jernbölevägen samt Alexandersgatans bro).

– Under räkningsperiodens livligaste dagar i sommar färdades drygt 800 cyklister per dygn på cykelvägen längs Jernbölevägen och cirka 650 cyklister per dygn på cykelvägen längs Tolkisvägen. Cykeltrafiken på Ågatan är alltså av samma storleksklass med cykeltrafiken på huvudcykelvägarna mellan dessa bostadsområden och centrum, berättar trafikingenjör Antti Rahiala från Borgå stad.

Utveckling av cykelplatserna

Mängden cykeltrafik vid åstranden syntes också vid cykelplatser som var fullsatta, bl.a. cykelplatserna under Mannerheimvägens bro.

-Utöver utvecklingen av rutterna för cykeltrafiken är det ett viktigt att under de kommande åren utveckla cykelparkeringen genom att öka cykelplatser och förbättra dem, konstaterar Rahiala.