Gå till innehåll

Beredningen av projektplaneringen av Kokon idrottscentrum avancerar

Planeringen av Kokon idrottscentrum avancerar med att projektplaneringen bereds. Staden köper planeringen som konsultarbete som syftar till att skapa förutsättningar för avancemang av projektplaneringen enligt tidsplanen.

– I detta skede är det väsentligt att funktionsförmågan av bolaget som bildas bereds så, att projektplaneringen kan sättas i gång så smidigt som möjligt efter att bolagets styrelse och verkställande direktör har utnämnts hösten 2022, berättar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Beredningen omfattar bland annat projekthantering, kartläggning av styrelseledamöter, beredning av rekryteringen av en verkställande direktör och en eventuell projektchef samt beredning av valet av andra konsulter.

Arbetet utförs av Realidea Oy som svarade för beredningen av slutrapporten över interaktionsarbetet för Kokon idrottscentrum. Arbetet slutförs enligt arbetsprogrammet i augusti 2022.

Borgås stadsfullmäktige beslutade 30.3.3022 om inledande av projektplaneringen av Kokon idrottscentrum och bildande av ett utvecklingsbolag. För projektplaneringen sattes det upp ett mål för tidsplanen: projektplanen borde bli färdig under år 2023.

För att hålla tidtabellen inleds grundandet av bolaget redan innan bolagets styrelsemedlemmar och verkställande direktör har kartlagts. För att registrera bolaget, öppna bankkonto och andra för bolagets verksamhet nödvändiga åtgärder ska kunna göras är det ändamålsenligt att till bolagets styrelse tillsätta i startskedet en tjänsteinnehavarrepresentation, som så snabbt som möjligt ersätts med de experter som fullmäktige förutsätter.