Hoppa till innehåll

Besvara enkäten Naturen ger välmående – Två picknickkorgar utlottas bland alla som svarat  

Med hjälp av enkäten Naturen ger välmående utreder Borgå stad i vilka naturobjekt Borgåborna trivs bäst, samt hurdana naturupplevelser invånarna har och vilka välfärdsverkningar som fås av naturen.  

− Enligt undersökningar påverkas kroppen positivt av att vistas i naturen. Sinnesstämningen höjs, självkänslan blir bättre, blodtrycket sjunker och mängden stresshormon minskar i vår kropp. Redan några minuters vistelse i naturen räcker till att aktivera välfärdsverkningarna. Med hjälp av enkäten kartlägger vi Borgåbornas egen relation till naturen, berättar Petra Bärlund-Hämäläinen, stadens välfärdskoordinator.  

Borgå erbjuder utmärkta förutsättningar såväl för naturupplevelser som vardaglig motion, vistelse och avkoppling i naturen. I år lyfter Borgå stad starkt fram naturen och närmiljön även i sin kommunikation.

− Temat “Naturen ger välmående” uppmuntrar invånarna att söka välmående från naturen samt att bekanta sig med den egna närmiljön och aktivt ta hand om den, berättar Sanna Päivärinta, stadens expert på hållbar utveckling. 

Resultaten av den korta enkäten används till att utveckla välfärdsarbetet 

Resultaten av enkäten används till att utveckla välfärdsarbetet i staden och resultaten publiceras i höst. Enkäten är kort och det tar enbart några minuter att besvara den. Enkäten kan besvaras via en dator eller mobil apparat. Enkäten är öppen fram till 13.6.2021 och två picknickkorgar för fyra personer (á 70 euro) lottas ut bland alla som svarat. 

Mer information:  

Petra Bärlund-Hämäläinen, välfärdskoordinator  
tfn 0400 186 818  
petra.barlund-hamalainen@porvoo.fi   

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling  
tfn 040 676 1479  
sanna.paivarinta@porvoo.fi