Hoppa till innehåll

Bibliotekskonstnär Fanni Maliniemi skapar en magisk trädgård på huvudbiblioteket

I Borgå huvudbibliotek firar vi vernissage för bibliotekskonstnär Fanni Maliniemis konstverk Den magiska trädgården onsdagen den 26 oktober kl. 17.30–19.00.

Kuva teoksesta Maaginen puutarha.

Under vernissagekvällen berättar Maliniemi om hur hon arbetar. Publiken kan bekanta sig med verket och skapa element till
Vernissagen inleder Borgå stadsbibliotekets projekt Bibliotekskonst – delaktighet genom kultur på biblioteket. Inom ramarna för projektet skapas nya möjligheter för Borgåborna att delta i konst och kultur genom att man utnyttjar huvud- och närbibliotekens lokaler.
I oktober började mediekonstnären Fanni Malinen som bibliotekskonstnär. Hon skapar en magisk trädgård i bibliotekets entréhall med hjälp av animation och 3D-teknik.
Det ljusa och färgmättade verket hälsar varje biblioteksbesökare välkommen. Kunderna kan också delta i skapandet av konstverket.
– Jag vill med verket skapa glädje, förvåning och erfarenheter av rumslig illusion, säger Maliniemi.
det.
Senare samma vecka, lördagen den 29 oktober, håller hon en animationsverkstad med Halloween-tema på barnbiblioteket kl. 10-13. Den öppna verkstaden riktar sig till hela familjen.
I animationsverkstaden med Halloween-tema kan familjens minsta göra teckningar som Maliniemi animerar och de större barnen kan prova på stop motion-teknik.


Det viktigaste är delaktigheten


Fanni Maliniemi fortsätter som bibliotekskonstnär till slutet av januari 2023. Trädgården växer och förändras hela tiden. Biblioteksbesökarna kan lämna teckningar och texter till Maliniemi, som hon sedan animerar så de blir en del av verket. Hon kan träffas på biblioteket två dagar i veckan.
– Jag arbetar med videomapping-metoden, jag planerar alltså mina verk för en speciell plats. Videorna och animationerna blir inte kvar på datorskärmen utan de blir en del av utrymmet och människornas erfarenhetsvärld”, säger Maliniemi.
Hon håller också verkstäder, där deltagarna får lära sig om hur man gör animationer och vilka möjligheter de ger. I verkstäderna skapas gemensamma video- och animationsverk på överraskande platser mellan hyllorna eller i fönstren på biblioteket.
Verkstäder erbjuds även skol- och förskolegrupper. Största delen av verkstäderna för skolelever kommer att hållas i Gammelbacka bibliotek och de ökar möjligheterna för områdets unga att delta i konstskapande.


Olika konstformer med i projektet


Med projektet försöker biblioteket nå nya kundgrupper och skapa nya möjligheter att delta i konstskapande. Bibliotekslokalerna är öppna för alla och tröskeln att besöka bibliotek är låg. Möjligheten att delta i konst och kultur stärker människors välmåga och erfarenhet av delaktighet.
Det kom in över 60 ansökningar till projektet. Till bibliotekskonstnär för våren 2023 valdes ordkonstledare Mari Anttonen från Borgå.
Borgå stadsbibliotek ville ha konstnärer som representerar olika konstbranscher: animation, bild och videor ger andra slags erfarenheter av delaktighet än ord och språk.