Hoppa till innehåll

Bidrag från staden söktes ungefär som tidigare

Under den utsatta tiden kom det 226 ansökningar om Borgå stads bidrag för tredje sektorn och bland sökandena finns det också nya verksamheter. Förra året kom det 219 ansökningar. Dessutom kom över 200 bidragsansökningar gällde underhåll och grundligt förbättrande av enskilda vägar.

Under den utsatta tiden kom det 226 ansökningar om Borgå stads bidrag för tredje sektorn och bland sökandena finns det också nya verksamheter. Förra året kom det 219 ansökningar. Dessutom kom över 200 bidragsansökningar gällde underhåll och grundligt förbättrande av enskilda vägar.

– Coronans verkningar syns i ansökningarna. Den normala verksamheten fortsatte i mars tills föreningarnas och privata aktörers verksamhet avbröts eller ändrades på grund av corona. Många organisationer ansöker om stöd för verksamhets och evenemang i början av året och för att täcka de intäkter som uteblev på grund av corona samt hyres- och verksamhetskostnader, berättar kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.

Coronans verkningar kommer fram i behandlingen av ansökningar  

Till kulturtjänster kom det sammanlagt 78 ansökningar. För riktade bidrag till tredje sektorn har det reserverats 65 000 euro, för konstnärsstipendier 3 000 euro och för Hopea Untracht-fonden 2 400 euro. Motions- och idrottsföreningarna sände 80 ansökningar av vilka 16 var hyresbidragsansökningar. För grundbidrag finns 240 000 euro och för hyresbidrag 80 000 euro. Från ungdomsföreningar kom det 27 ansökningar och till dem delas det ut 53 000 euro. Coronans verkningar syns särskilt i kultur- och idrottsföreningarnas ansökningar. 

Bidrag till social- och hälsovårdstjänster söktes av 36 föreningar. För bidragen finns det totalt 37 200 euro. Bidrag till sysselsättningsprojekt söktes av 4 aktörer, för dessa bidrag har det reserverats 55 000 euro. 

Bidrag till underhåll och grundligt förbättrande av enskilda vägar

Det kom 232 ansökningar om bidrag till enskilda vägar. Av dem gällde 215 bidragsansökningar underhåll av enskilda vägar och 17 bidragsansökningar grundligt förbättrande av enskilda vägar. Enskilda vägar söker och får bidrag enligt bebodda metrar. För bidrag till enskilda vägar har det totalt reserverats 345 000 euro.

Bidragsbesluten fattas i maj och betalningar sker i juni  

Tredje sektorns aktörer och föreningar inom bildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn har sänt till staden verksamhets- och ekonomiplaner för detta år samt verksamhetsberättelser och boksluten från fjolåret. En privat aktör sänder uppgifter om händelser eller verksamhet samt projektets budget. Koordineringen av uppgifterna och beredningen av helheten varar till slutet av april.

– Hos några, särskilt de största aktörerna blir bokslutet färdigt alldeles i slutet av april. Besluten om utdelning av kultur-, idrotts- och ungdomsbidragen fattas genast därefter och sänds den 7 maj till bildningsnämnden för fastställande. Social- och hälsovårdssektorns bidrag och sysselsättningsbidragen sänds till social- och hälsovårdsnämndens behandling den 14 maj.

Ytterligare information om behandlingsprocessen för bidragen

Bidragen betalas till bidragstagarnas konton i juni, genast efter att besvärstiden har gått ut. Bidragen från bildningssektorn hinner komma till konton före midsommaren och bidragen från social- och hälsovårdssektorn i slutet av juni. Ett tjänsteinnehavarbeslut om bidrag till enskilda vägar fattas också i maj och bidragen betalas före midsommar. 

– Vi informerar sökandena om besluten direkt i maj och uppgifter om bidragstagarna offentliggörs också på stadens egen webbplats och via medier, fastslår Merja Kukkonen.   

Ytterligare information:
kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen
merja.kukkonen@porvoo.fi
tfn 040 4891 754

chef för kulturtjänster Susann Hartman
susann.hartman@porvoo.fi
tfn 040 550 4527  

ungdomsarbetare Mila Eriksson
mila.eriksson@porvoo.fi
tfn 0400 998 294 

idrottssekreterare Helena Forsbäck-Turunen
helena.forsback-turunen@porvoo.fi
tfn 040 762 8606 

social- och hälsovårdssektorn, Päivi Mäkimartti
paivi.makimartti@porvoo.fi
tfn 040 489 9769

sysselsättningsprojekt, Minna Toivonen
minna.toivonen@porvoo.fi
tfn 0400 219 457 

bidrag till enskilda vägar, Linda Antell-Behm
linda.antell-behm@porvoo.fi
tfn 040 1785 110.