Hoppa till innehåll

Bildningsnämnden behandlar bildningssektorns budgetförslag

Bildningssektorns budgetförslag har blivit färdigt och bildningsnämnden diskuterar förslaget på sitt möte torsdagen den 17 september.

Bildningssektorns budgetförslag har blivit färdigt och bildningsnämnden diskuterar förslaget på sitt möte torsdagen den 17 september.

Bildningssektorns verksamhetsinkomster för år 2021 är enligt budgetramen cirka 10 miljoner euro och  verksamhetsutgifter cirka 127 miljoner euro. Båda är cirka en procent högre än år 2020. Bildningssektorns förslag till budget innehåller ändå 130 miljoner euro i verksamhetkostnader och verksamhetsinkomster på cirka 11,2 miljoner euro. 

– Oberoende av sektorn stiger många utgifter till följd av kostnadsförhöjningar av allmän karaktär. Utgifterna stiger för bland annat skjutsar, kostservice, hyror, leasinghyror, pensionsutgifter och hemkommunsersättningar. Dessutom ökar projekten både inkomst- och utgiftssidan, bland annat på grund av corona, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson. 
 
– År 2021 kommer ännu att vara avvikande eftersom coronans skuggor sträcker sig ända dit, både gällande versamhet och ekonomi. Statens beslut gällande kommunenernas ekonomi är betydande och ansökan om stora tidsbunda bidrag och projekt fortsätter. Projekten ökar på utvecklingspotentialen men tyvärr inte tillräckligt långsiktigt. Vi behöver satsningar på välmående både i förebyggande syfte och samtidigt borde man finansiera kommunernas nya uppgifter, såsom förlängningen av läroplikten. 
 
– Under de kommande åren måste vi förnya både arbetsfördelningen och strukturer, och göra verksamheten ännu mer fungerade och smidig. Verksamheten måste struktureras så att den blir mer flexibel och processinriktad, och effektivare. Strukturförändringarna kommer att ha en stor inverkan. Samtidigt måste man förbereda sig för en eventuell förnyelse av social- och hälsovårdssidan.

Enligt stadsfullmäktiges beslut om programmet för hållbar ekonomi har till bildningssektorn riktats en inbesparing på 650 000 euro, vilket har beaktats i ramen. Enligt programmet för hållbar ekonomi förverkligas personalinbesparingen genom genomtänkt begränsning av rekryteringar under flera år. För bildningssektorns del har inbesparingskravet uppskattats till 31 årsverken under åren 2021 och 2022. 

– Inom bildningens linjeorganisation har redan i år hittats personalbesparingar som motsvarar 12,5 årsverk, till exempel genom att slå ihop flera skolor till Strömborgska skolan och Eklöfska skolan. Samtidigt växer ändå projektpersonalen med cirka 30 årsverk tack vare utomstående finansiering och bidrag. De här pengarna är öronmärkta och bindande. Det verkar som om också de kommande personalinbesparningarna, enligt stadsfullmäktiges beslut, kan hittas genom genomtänkta omorganiseringar i samband med pensioneringar, genom att se på arbetsugfifter och arbetsbeskrivingar samt genom att forma om arbetet och uppgifterna, betonar Gustafsson. 
 
Bildningsnämndens föredragningslista