Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 18.8.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Omprövningsbegäran av kultur- och fritidsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut 12/2022 Fördelning av idrottstjänsternas allmänna bidrag, Ratsastusurheilijat ry och KampSport-Fighters Taekwondo ry rf

Bildningsnämnden beslöt att avslå begäran om omprövning på basen av obefogade grunder.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslöt bildningsnämnden att fatta beslut enligt föredragningslistan.