Hoppa till innehåll

Biskopsgatans, Gymnasiegatans och Runebergsgatans vattentjänstnät kartläggs och filmas fr.o.m vecka 23

Borgå vatten planerar att bygga dagvattenavlopp samt att sanera det nuvarande vattentjänstnätet på Biskopsgatan mellan Lundagatan-Gymnasiegatan, på Gymnasiegatan mellan Ågatan-Fredsgatan och på Runebergsgatan mellan Alexandersgatan-Gymnasiegatan. För planeringen kartläggs områdets nät samt de fastigheters tomtledningar som är anslutna till saneringsområdets nät.

På uppdrag av Borgå vatten kommer Sujutek Oy att utföra kartläggningsarbetet och filmningen av avloppen. Arbetet påbörjas under vecka 23. Tomtledningarna filmas i mån av möjlighet från fastighetens tomtbrunnar mot gatan för att undvika störningar i trafiken. Arbetet beräknas ta 3-4 veckor.