Hoppa till innehåll

Biskopsgatans sanering håller på att bli klar – gatan öppnas för trafik under vecka 48

Borgå vattens saneringsarbetsplats på Biskopsgatan mellan Stadshusgatan-Alexandersgatan håller på att bli klar. Grundarbeten för asfalteringen börjar måndagen 27.11.

Pga. vinterförhållanden kommer is och snö att smältas bort med en smältutrustning. Smältningsarbetet kommer att orsaka mängder med vattenånga vilket är typiskt för arbetet.

Ifall grundarbetet går som planerat och ingen mera snö kommer är det planerat att asfaltera på onsdagen 29.11, då kan Biskopsgatan öppnas för trafik i slutet av veckan.

Saneringsarbetet har orsakat ändringar i busstrafiken. Busstrafiken är planerad att gå tillbaka till den normala måndagen 4.12.