Hoppa till innehåll

Blått och gult i gatubilden i Borgå på Ukrainas nationaldag

Ukrainas nationaldag firas onsdagen den 24 augusti. Borgå stad visar fortfarande sitt stöd till Ukraina och ukrainare genom att belysa vattentornen med de ukrainska färgerna och genom att hissa den ukrainska flaggan på stadshusets tak. Vattentornen belyses kvällstid från onsdag till söndag.

Ukrainan lippu.

– Vi vill på Ukrainas nationaldag lyfta fram det ryska anfallskriget mot Ukraina som fortfarande pågår och som orsakar väldigt mycket mänskligt lidande. Belysningen och flaggan är symboliska handlingar med vilka vi uttrycker att vi fortsätter stöda ukrainare som bor i Borgå i boende, sysselsättning, utbildningstjänster och många andra ärenden, säger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

I Borgå bor cirka 130 flyktingar från Ukraina. En del av dem har fått en bostad via avtalssamarbete i kommunmodellen och staden stöder sysselsättning bland annat genom att föra samman arbetsgivare och arbetssökande.

– I Borgå finns det ett fint nätverkssamarbete med regionala aktörer. De frivilliga har visat uthållighet och mänsklighet i understödsarbetet, säger invandrarkoordinator Niklas Grönros och servicekoordinator Virpi Paulanto som koordinerar mottagningen av ukrainare i Borgå.