Hoppa till innehåll

Borgå arrenderar åkerskiften för odling

Borgå stad begär in anbud om arrendering av åkerskiften för odling. 53 åkerskiften, totalt cirka 125 hektar, kommer att utarrenderas.

Kuva pellosta.

Åkerskiften att arrendera finns bland annat i Kerko, Svinholmen och Tarkis.
En förteckning och kartor över åkerskiftena finns på stadens webbplats. Om du har frågor om arrendering, kontakta Borgå stad. Om du har frågor om odling och lantbruksstöd ska du kontakta Landsbygdsförvaltningen i Östra Nyland.
Skriftliga arrendeanbud (euro/hektar) ska skickas per e-post till kirjaamo@porvoo.fi senast den 5 maj 2023 kl. 15. Ange “Arrendeanbud på åker” som ämne för e-postmeddelandet.
Alternativt kan anbuden lämnas i slutna kuvert i servicekontoret Kompassens postlåda (Krämaretorget B). Texten “Arrendeanbud på åker” ska anges på kuvertet.