Hoppa till innehåll

Borgå donerar 10 000 euro till krisarbetet i Ukraina

Borgå stad donerar 10 000 euro till Finlands Röda Kors för krisarbetet i Ukraina. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula fattade tjänsteinnehavarbeslut om donationen den 30 oktober.

Ukrainan lippu

Stadsstyrelsen i Borgå fattade redan i februari 2022 ett beslut om krisjhjälp till Ukraina. Flera borgåaktörer gör också frivilligarbete som syftar till att hjälpa landets civilbefolkning.

– Hjälpen behövs, eftersom den kommande vintern försvårar levnadsförhållandena i Ukraina ytterligare. Vi bedömer att det är bäst att kanalisera hjälpen till Ukraina via Finlands Röda Kors, liksom år 2022, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.