Hoppa till innehåll

Borgå firar jubileumsår nästa år – du är inbjuden!

År 2021 firar vi Borgå stads 675-årsjubileum. På webbsidan för jubileumsåret hittar du evenemang och andra sätt att delta i jubileumsårets program.

År 2021 firar vi Borgå stads 675-årsjubileum. På webbsidan för jubileumsåret hittar du evenemang och andra sätt att delta i jubileumsårets program.

Planeringen pågår på olika håll och vi får njuta av resultaten under året 2021.  Bekanta dig med sidan Borgå 675.

– Det rådande coronaläget beaktas vid planeringen av programmet. Jubileumsåret kan firas på många sätt, även om vi på grund av coronan måste avstå från publika evenemang åtminstone i början av året. Många evenemang kan ordnas virtuellt och dessutom kan jubileumsåret omfatta olika gärningar, kampanjer, utmaningar, åtgärder och beslut påminner Susann Hartman från kulturtjänsterna.

Vi firar hela året!

Vi uppmanar alla aktörer i Borgå att delta i firandet av jubileumsåret och att meddela om sin egen verksamhet i jubileumsårets kalender. Du kan göra det redan nu genom att fylla i blanketten för anmälan av ett nytt evenemang som finns på webbsidan med evenemangskalendern. Alla evenemang som hör ihop med jubileumsåret markeras med Borgå 675, så att de kan samlas också på jubileumsårets webbsida.
Evenemang

Arrangörerna kan dessutom ansöka om att få använda Borgå 675-logon. Den beviljas för evenemang som ordnas i Borgå under 2021 och för produkter och projekt som har anknytning till jubileumsåret. Noggrannare anvisningar om hur man ansöker om rätt att använda logon och om hur den används finns på webbsidan Borgå 675.