Hoppa till innehåll

Borgå förbereder sig på att ta emot flyktingar från Ukraina

Borgå stad förbereder sig på att ordna nödinkvartering åt cirka 250–300 flyktingar från Ukraina.

Flyktingar som anländer till Finland inkvarteras i första hand i mottagningscentraler. När centralerna fylls behövs kommunernas hjälp med arrangemangen, men Migri ansvarar för verksamhetens kostnader.

– För nödinkvarteringen kartlägger vi i första hand de tomma lokaler som staden har i Borgå centrum men också andra lokaler kan komma på fråga. Lokalerna gås igenom med både brand- och hälsomyndigheter så att man tryggt kan inkvartera människor i dem, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Hittills har man konstaterat att den tidigare rådgivningsbyggnaden på Fredsgatan fungerar för ändamålet.

– I förberedelserna ingår en stor mängd saker att sköta, allt från att skaffa madrasser till att planera bespisningen och städningen, berättar tf. social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen.

Till Borgå har privat anlänt en del flyktingar från Ukraina, men staden har inte information om mängderna. Migri har sammanställt anvisningar på flera språk om att anlända till Finland som flykting från Ukraina. På sidan finns också viktig information för privatpersoner som hjälper flyktingar. Migrationsverket: www.migri.fi

Flyktingar kan ansöka om tillfälligt skydd i Finland, och när de har fått beslutet har de rätt till tjänster.

Hälsotjänster, utbildningstjänster och småbarnspedagogik för flyktingar från Ukraina

Ukrainare som anländer till Borgå får hälsovårdstjänster vid Näse hälsostation eller koordinerat i samband med nödinkvarteringen. Innan man söker sig till lokala tjänster går man igenom vaccinationer och andra hälsofrågor. Flyktingar som anlänt privat eller Borgåbor som hjälper dem kan kontakta hälsostationens tidsbeställning per telefon 019 520 4351.

Inom utbildningstjänsterna är man beredd att grunda två klasser med förberedande undervisning för barn i lågstadieålder i samband med Pääskytien koulu. Inom de svenskspråkiga utbildningstjänsterna kartlägger man som bäst platsen för förberedande undervisning.

– En del enstaka förfrågningar har kommit men ingen som beviljats tillfälligt skydd har ännu börjat inom den förberedande undervisningen. I den förberedande undervisningen kommer barnen in i en trygg skolmiljö. Skoldagen ger rutiner, sociala kontakter och möjliggör fortsatt inlärning, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Koordinator för mångkulturell undervisning Niina Salmela koordinerar förberedande undervisningen. Kontakt: niina.salmela@porvoo.fi

Ukrainare kan i Borgå delta i familjecaféer där föräldrar och barn är tillsammans. Även förberedande förskoleundervisning kan ordnas. Plats i småbarnspedagogiken kan beviljas om vårdnadshavaren till exempel får en studie- eller arbetsplats. En ansökan kan undantagsvis fyllas i på papper i Kompassen.

– Det har kommit enstaka förfrågningar om plats inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen men inga ansökningar ännu, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Medborgarinstitutets Moi-tjänster erbjuder i Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E tisdagar kl. 15-18 rådgivning på ryska och torsdagar kl. 15-18 rådgivning på ukrainska.

Stadens ledningsgrupp samlas regelbundet för att diskutera situationen i Ukraina.