Gå till innehåll

Borgå konkurrensutsätter byggandet av padelhallen i Kokon

Borgå stad har inlett ett anbudsförfarande om byggandet av en padelhall på tomten som staden ägar.

Borgå stad har inlett ett anbudsförfarande om byggandet av en padelhall på tomten som staden ägar.

Området ligger på Kokon idrottscentrums område söder om Uusimaa Areena.
I Kokon finns redan idrottsbyggnader både i privat ägo och ägda av staden, bland annat is-, tennis- och fotbollshall samt manegen. Inom Kokon området finns talrika idrottsplatser utomhus såsom ett friluftsbad, sand- och gräsplaner samt skidspår.

− Sporten padel är en blandning av tennis och squash som har blivit allt populärare under de senaste åren. Nu vill man vidare utveckla Kokon idrottscentrums utbud i enlighet med stadsstrategin och idrottsprogrammet genom att erbjuda en tomt för en padelhall, berättar tomtchef Pekka Söyrilä.

Tomtens areal är cirka 6500 m² och byggrätt 8500 m²-vy. Området hyrs ut för trettio (30) år för den som vinner anbudsförfarandet. I bedömningen av anbud betonas innovativt träbyggande, flexibel användning av byggnaden samt byggnadens byggsätt och anpassning till miljön.