Hoppa till innehåll

Borgå lokalservice heter nu kost- och städtjänster – fastighetsskötsel överfördes till lokalitetsledningen

Ansvaret för stadens fastighetsskötsel har vid årsskiftet överförts till lokalitetsledningen. Namnet på affärsverket Borgå lokalservice har samtidigt ändrats till Borgå kost- och städtjänster.

Förändringen påverkar inte antalet anställda eller arbetsuppgifterna. Vid kost- och städtjänsterna arbetar cirka 200 anställda. Cirka 40 yrkespersoner inom fastighetsskötsel övergick till stadens lokalitetsledning.

  • Vi kommer även i fortsättningen att ansvara för måltiderna till skolelever, till barn inom dagvården och till invånare på servicehemmen och för städningen av stadens lokaler. Året inleds med att utveckla kundsamarbetet och tjänsterna, berättar verkställande direktör Leila Korhonen.

Kost- och städtjänster tillreder dagligen cirka 10 000 måltider i Centralköket vid Kungsporten och ansvarar för städningen i stadens fastigheter som har en yta på cirka 159 000 kvadrater.

Namnändringen påverkar inte kontaktsätten. Förvaltningen av affärsverket Borgå kost- och städtjänster och Centralköket finns i Kungsporten. Kontaktuppgifterna har publicerats på webbplatsen Borgå kost- och städtjänster.