Hoppa till innehåll

Borgå prövar att bjuda på avgiftsfri morgongröt åt gymnasieelever

I Linnankosken lukio och Borgå gymnasium får eleverna avgiftsfri morgongröt varje måndagsmorgon. Försöket inleddes i början av september och pågår till slutet av höstterminen.

Syftet med försöket är att utreda om frukost förbättrar elevernas ork och välbefinnande.

– Många elever äter inte frukost hemma. Om eleverna dessutom har ätit dåligt under veckoslutet, är det svårt att orka med lektionerna i början av veckan, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Familjerna har det primära ansvaret för att eleverna äter tillräckligt. I våras uppstod emellertid en idé om ett begränsat försök.

– Efter försöket kan vi dra slutsatser om hur nödvändig frukostserveringen är i förhållande till de kostnader och arrangemang den medför, berättar Leila Korhonen, verkställande direktör för Borgå kost- och städtjänster.

Anordnandet av serveringen påverkas inte bara av råvaru- och arbetskostnader utan också av olika arrangemang såsom läsordningar, schemaläggning av skoltransporter och arrangemang för övervakning av måltider. Man ska också se till att elever i olika årskurser bemöts likvärdigt.

Morgongröt serveras i första hand för eleverna, men också gymnasiepersonalen kan äta gröt på morgonen genom att skaffa matkuponger på två euro från Kompassen.