Hoppa till innehåll

Borgå stad är bland de första i Finland som gör ett försök med avfallskärl som möjliggör sortering utomhus 

Borgå stad är bland de första i Finland som gör ett försök med tre avfallskärl som möjliggör sortering utomhus.

Borgå stad är bland de första i Finland som gör ett försök med tre avfallskärl som möjliggör sortering utomhus.

Dessa avfallskärl installeras under maj till närheten av den förra Matkahuoltos byggnad och till Broparken som ligger vid bron i gamla stan på västra åstranden.

Egna kärl för plast, papp och blandavfall

I avfallskärlet kan man sortera plats-, papp- och blandavfall och utöver detta finns det en egen ställning för flaskor och dryckesburkar intill avfallskärlet.

− Vem som helst kan tas loss flaskor och dryckesburkar som har ställts till pantställningen och returnera dem till mataffärens returautomat. Avfallskärlen har även en askkoppa för tobaksfimpar. Stadens personal som ansvarar för tömning av kärlen tar hand om att olika skräp bevaras skilda från varandra och återanvänds, berättar stadsträdgårdsmästare Mikko Kaunisto.

Utöver avfallskärl för sortering ansvarar Borgå stad för totalt över 500 avfallskärl för blandavfall och över 200 kärl avsedda för hundarnas exkrementer. Varje år använder Borgå stad cirka 70 000 euro för att snygga upp miljön.

Bakom bakgrunden till försöket ligger samarbete och produktplanering

Borgå stad har i sin stadsstrategi ställt som mål att före år 2030 vara en föregångare inom klimatarbetet. Till rollen som föregångare hör även att staden främjar cirkulär ekonomi. En viktig del av cirkulära ekonomin och att sköta om naturtillgångar är att se till att avfallet återvinns på det bästa möjliga sättet. Ut av avfall som har återvunnits fås råvaror för marknaderna vilket sparar naturtillgångar.

− Sorteringskärlen som ställs utomhus har hittills inte varit tillgängliga i Finland. Vi är verkligen glada över att vi hittade en samarbetspartner med vilja att vara bland de första som möjliggör sådana avfallskärlen även utomhus, säger Kaunisto.

Sorteringskärlen som ligger utomhus är ännu sällsynta i Finland. Därför gjorde Borgå staden samarbete med avfallskärlens producent i produktutveckling för att få sorteringskärl till Borgå. Stadens samarbetspartner i försöket är producent av livsmiljöutrustning Lehtovuori.

− Det är fint att Borgå stad är en pilotkommun för sortering i parker och på gator. Att öka möjligheter för sortering i olika miljöer så omfattande som möjligt ökar människornas förståelse för sortering och förhoppningsvis ökar även sortering som sker i hemmet, berättar produkt- och marknadsföringsdirektör vid Lehtovuori Antti Kinnunen.