Hoppa till innehåll

Borgå stad gör terrängmätningar i Borgå

Borgå stads enhet för stadsmätning har inlett sitt arbete i terrängen för förbättrande av kartan för planläggning i Borgå på området, som framgår av kartan. Under mätningsarbetets gång kommer kartograferna tillfälligt att röra sig på gårdarna med mätningsinstrument. De försöker störa så lite som möjligt.

Arbetena inleddes i maj 2020 med flygfotografering. Kartläggning av råstenar påbörjades i juni. I oktober påbörjades kompletteringsmätningarna, som fortsätter under vintern ända fram till april 2021. I terrängen görs mätningar av bl.a. byggnader.

Invånarna och fastighetsägarna meddelas inte skilt om mätningarna.