Hoppa till innehåll

Borgå stad har etablerad praxis för ingripande i osakligt beteende

Helsingin Sanomat har idag 7.9.2023 publicerat en nyhet om att en person som har arbetat som barnskötare i Borgå stad misstänks för utnyttjande av barn. Vid brottsmisstankar är det alltid polisen som har ansvar för att informera om fallet, och staden kan inte ta ställning till utredningen.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Vi förhåller oss mycket allvarligt till den här typen av frågor. Vi samarbetar också aktivt med polisen och andra myndigheter om det behövs för att utreda situationen, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Borgå stad har etablerad praxis för att ingripa i osakligt beteende. Staden ingriper genast i osakligt beteende och om staden misstänker att det skett ett brott meddelas polisen genast. Barnen har en lagstadgad rätt till en trygg uppväxt- och lärmiljö.

Närchefer och arbetsenheter får utbildning i detta, även företagshälsovården finns som stöd för personalen. I problemsituationer hörs de berörda parterna. Om det är fråga om minderåriga involveras vårdnadshavarna och vid behov tar staden med låg tröskel kontakt med polisen och brottsofferjouren.

Vid rekrytering av personal följs stadens officiella anvisningar. Då någon anställs för att arbeta med barn, krävs ett straffregisterutdrag. Dessa tillvägagångssätt är viktiga också då staden anställer vikarier och det används mycket vikarier inom de sektorer där det råder brist på arbetskraft.

– Då man arbetar med barn är säkerheten oerhört viktig och hela personalen har fått anvisningar om säkerhetsförfaranden, fortsätter bildningsdirektören.

Vid brottsmisstankar är det alltid polisen som har ansvar för informeringen.