Hoppa till innehåll

Borgå stad uppdaterar sin karta både genom flygfotografering och terrängmätning

Borgå stad har påbörjat terrängarbetena inför årets flygfotografering. Med mätningarna förbättras och uppdateras baskartan för planläggningen.

Borgå stad har påbörjat terrängarbetena inför årets flygfotografering. Med mätningarna förbättras och uppdateras baskartan för planläggningen.

Terrängarbeten och flygfotografering görs i området som sträcker sig från Gammelbacka till Tolkis samt norr om Ernestas.

Arbetet har påbörjas med kartläggning av rårösen. Kartläggningsarbetet fortgår ända till nästa vår innehållande bl.a. kartläggning av hus och kompletteringsmätningar av karta.

Under mätningsarbetets gång rör man sig tillfälligt gårdarna med mätningsinstrument. Arbetet stör så lite som möjligt.

Den egentliga flygfotograferingen görs mellan 26.4-9.5.2021. Fotograferingen görs från helikopter från 500 m höjd när vädret det tillåter och det varar i 1–2 dagar.

Ytterligare information:

Lantmäteriingenjör Henrik Sirén, tfn 040 197 7659