Hoppa till innehåll

Borgå stad utreder hur staden möjliggör distansarbete

Borgå stad deltar i forskningen om beredskap och praxis för multilokalt arbete, som genomförs av Aalto-universitet, Tammerfors universitet och Workspace Oy.

Syftet med forskningen är att utreda hur bra staden som arbetsgivare möjliggör distansarbete och hurdana färdigheter staden har för distansarbete.

När vi talar om multilokalt arbete är distansarbete en mera bekant term för det. Med det avses ett arrangemang där man med arbetsgivarens och arbetstagarens gemensamma överenskommelse arbetar vid flera arbetspunkter. Det kan finnas fler arbetspunkter, till exempel när en del av arbetet görs som närarbete i arbetsgivarens lokaler och en del någon annanstans som distansarbete. 

– Distansarbetet ändrar arbetslivet på ett bestående sätt. Det är fråga om hurdan praxis som stöder gemenskap i arbete och organisationer som decentraliserats. Och hurdan ny praxis för ledningen behövs för att stöda arbetet? Med hjälp av forskningsdata söker man också lösningar på utmaningar som gäller välbefinnandet i arbetet, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari. 

Enkäten har skickats till alla anställda som har kontorsarbetstid. Utgående från undersökningens resultat kan man utveckla stadens praxis för multilokalt arbete som till exempel ledning av stadens distansarbete och direktiv.

I det två-åriga forskningsprojektet deltar tio organisationer

Forskningen om beredskap och praxis för multilokalt arbete är ett två-årigt projekt som pågår till hösten 2024. Förutom Borgå stad deltar följande organisationer: Rundradion, Senatfastigheter, Finland miljöcentral SYKE, SRV Rakennus, Geologiska forskningscentralen GTK, Lantmäteriverket, Tammerfors universitet, Aalto-universitet och Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda