Hoppa till innehåll

Borgå stads idrottstjänster deltar i det gemensamma energispartalkot

Från måndagen den 12 december begränsas användningen av basturna i simhallen och vattentemperaturen i bassängerna sänks.

Uimahalli.

I idrottshallarna som Idrottshallen, Aurora-hallen och Kokonhallen samt i omklädningsrummen i ishallen och konstisbanorna sparas energi genom att sänka temperaturen med ungefär en grad. Det har redan tidigare varit praxis att belysningen släcks i alla idrottslokaler när de inte används.

Energikrisen och de högre energipriserna påverkar också kostnaderna och verksamheten för Borgå stads idrottstjänster.
– Vi vill absolut delta i talkot, säger tf. chef för idrottstjänster Piritta Forsell.
– Ändringarna minskar energiförbrukningen, men försvårar förhoppningsvis inte någons motionerande på ett betydande sätt, säger Forsell.

Basturna i nya delen i simhallen fortfarande i användning

Användningen av basturna i simhallen begränsas så att ena bastun på herrsidan i den s.k. ”gamla delen” stängs, liksom också ångbasturna både på herr- och damsidan i gamla delen.
Basturna i den s.k. nya delen är fortfarande i användning.

Vattentemperaturen i bassängerna sänks med en grad.
– Detta innebär att temperaturen i 25 meters bassängen och hoppbassängen sänks till 26 grader, temperaturen i rekreationsbassängen till 28 grader och temperaturen i bubbelpoolen till 31 grader, säger Piritta Forsell.

Belysningen i simhallen har redan tidigare bytts ut till energieffektiva lampor.

De energisparande åtgärderna för att minska energiförbrukningen och kostnaderna vidtas till slutet av mars.

– Vi vill också uppmana alla som idrottar att komma till träningar till fots eller med cykel eller att samåka, och att duscha kortare tid både i hallarna och hemma, säger Forsell.
Borgå stad är med i Motivas Snäppet svalare -kampanjen.