Hoppa till innehåll

Borgå stads kultur- och idrottspris 2021

Borgå stads bildningsnämnd har fattat beslut om vem som får årets kultur- och idrottspris.

Borgå stads bildningsnämnd har fattat beslut om vem som får årets kultur- och idrottspris.

Eric-Olof Söderström (f.1957) tilldelas Borgå stads kulturpris år 2021 för sin insats som finländsk kyrkomusiker, kapellmästare, kördirigent och för sitt arbete till förmån för musiklivet i Borgå.

Borgå stads idrottspris tilldelas Borgå Akilles idrottare Sara Kuivisto.

Prissumman för båda priserna är 2 000 euro.

Borgå stads kulturpris 2021

Eric-Olof Söderström inledde sina musikstudier år 1973 vid Sibelius-Akademin, där han avlade sin kantor-organistexamen och diplomexamen för körledare och orkesterdirigent. Söderström har lett många körer, bland annat den Akademiska Damkören Lyran, Akademens manskör, Svenska Oratorieföreningen, Tapiola Kamarikuoro, Finsk kammarkör samt stadsorkestrarna i Kyrkslätt och St:Michel.

Han har verkat som körmästare och kapellmästarassistent under Operafestspelen i Nyslott och vid Nationaloperan samt som konstnärlig ledare bland annat i Radions kammarkör. Söderström har fungerat som gästdirigent för många finländska orkestrar som Radions Symfoniorkester, Tapiola Sinfonietta, kammarkören Avanti! samt otaliga stadsorkestrar. Han har även uppträtt som gästdirigent och gjort besök i egenskap av kapellmästare i ett flertal länder.

Söderström fungerar som kantor och musikledare i Borgå svenska domkyrkoförsamling sedan år 2005. Inom det lokala musiklivet syns Söderströms avtryck i ambitiösa målsättningar; stora körverk, Borgå domkyrkas konsertserier samt omfattande professionella samarbetsnätverk.

Söderström grundade Uusimaa-kören och leder Borgå Oratoriekör, Borgå kammarkör och Via Crusis kören. Även Eric-Olof Söderström Trio uppträder regelbundet i Nyland.

Kulturpriset utdelas årligen till en person eller ett samfund från Borgå som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat inom något kulturområde och vars verksamhet har varit betydelsefull för utvecklingen på ifråga varande område. Priset är en erkänsla för tidigare utfört arbete.

Borgå stads idrottspris 2021

Bildningsnämnden har beviljat medeldistanslöpare Sara Kuivisto Årets idrottspris 2021.

Sara Kuivisto är en medeldistanslöpare från Borgå och mångfaldig Finlandsmästare, som blev känd för hela finländska folket under OS i Tokyo sommaren 2021.

Under OS i juli-augusti slog Kuivisto i försöksheatet Tuuli Merikoskis 30 år gamla finländska rekord på 800 meter. I semifinalen nästa dag var hon den första finländska kvinnan att löpa 800 meter på under två minuter, då hon igen slog nytt finländskt rekord med tiden 1.59,41 och knappt missade finalen. 

Tidigare under sommaren 2021 slog Kuivisto Sinikka Tyyneläs nästan 44 år gamla finländska rekord på 1 500 meter, vilket hon dessutom förbättrade två gånger i försöksheaten och semifinalen i OS.

Enligt kultur- och fritidstjänsternas bidragsanvisningar och -principer som stadsstyrelsen godkänt kan priset beviljas en idrottare eller ett lag, som tävlat framgångsrikt eller en förening, ett lag eller en person som långsiktigt och förtjänstfullt arbetat inom idrotten i staden så, att verksamheten varit betydelsefull för idrottskulturen och utvecklingen i Borgå.