Hoppa till innehåll

Borgå stads kulturpris 2023 till Nelli Nio och idrottspriset till OK Trian

Livskraftsnämnden i Borgå stad har på sitt möte den 5 december beslutat vilka som får kulturpriset och idrottspriset det här året.

Porvoon kaupungin tunnus.

Båda prissummorna är 2 000 euro.

Kulturpriset till Ateljee Eivors bärande kraft

Kulturpriset 2023 tilldelas bildkonstnär Nelli Nio för hennes förtjänster som bildkonstnär och särskilt hennes arbete med konstnärer som behöver särskilt stöd. Nio har ansvarat för konstundervisningen och varit den bärande kraften i Ateljee Eivor ry i Konstfabriken i Borgå sedan år 2018. Ateljee Eivor främjar möjligheterna för konstnärer och konstskapare som behöver särskilt stöd att verka och bli uppmärksammade inom konsten på ett likvärdigt sätt.

– Tack vare Nelli Nio får personer med behov av särskilt stöd högklassig och planmässig konstundervisning och personlig handledning i Borgå, och de har möjlighet att också utvecklas till professionella konstnärer och fungera som konstnärer. Med sin verksamhet främjar Ateljee Eivor kulturell välfärd och likvärdighet inom konstskapande, säger chefen för kulturtjänster Susann Hartman.

Kulturpriset ges till en yrkesutövare inom konst från Borgå som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat inom något kulturområde, och vars insats har varit betydelsefull för utvecklingen på ifrågavarande område. Kulturpriset ges som erkänsla för tidigare utfört arbete.

Idrottspriset till arrangören av det största idrottsevenemanget som någonsin ordnats i Borgå

Idrottspriset, Årets idrottsgärning 2023, tilldelas orienteringsföreningen OK Trian, som arrangerade Jukolakavlen i Ebbo i Borgå sommaren 2023.
I Venla- och Jukolakavlen deltog sammanlagt 18 061 orienterare och lag från 18 olika länder hade anmält sig. I arrangemangen deltog över 1 500 frivilliga och tusentals åskådare var på plats. Evenemanget var det största idrotts- och publikevenemanget som någonsin arrangerats i Borgå.

– Jukolakavlen är helt i en klass för sig i idrottsevenemangens historia i Borgå. OK Trians ansvarspersoner och gruppen av frivilliga gjorde en otrolig insats när de arrangerade evenemanget, konstaterar chefen för idrottstjänster Piritta Forsell.

För första gången i Jukolakavlens historia arrangerades tävlingen på ett kolsmart sätt, och kunskapen om att arrangera evenemang på ett ansvarsfullt sätt har sammanställts till en handbok för evenemangsarrangörer vilken även kommande arrangörer av Jukola och andra stora evenemang kan ha nytta av. Den regionalekonomiska effekten av Jukolakavlen var cirka 8 miljoner euro.

Idrottspriset kan ges till en idrottare, ett lag, en förening eller en person som under en lång tid och på ett förtjänstfullt sätt har varit aktiv inom idrott och vars insats har varit betydelsefull och utvecklat idrottsverksamheten i Borgå.