Hoppa till innehåll

Borgå stöder Ukraina genom att belysa vattentornen

De tråkiga och sorgliga nyheterna om Ukraina har säkert chockat många. Också i Borgå finns det personer som är särskilt bekymrade för sina närstående som befinner sig i krigsområdet.

– Vi delar alla samma oro och vi hoppas att läget lugnar sig så snart som möjligt. Borgå stad och Borgå vatten stöder Ukraina och ukrainare genom att belysa vattentornen med de ukrainska färgerna, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Det lönar sig inte att vara ensam med sina känslor av bekymmer och chock. Diskussion lindrar ångest. Man kan dela tankar med sina egna närstående men vid behov kan man också kontakta ett utomstående professionellt diskussionsstöd. Det är också viktigt att fortsätta normal vardag och arbete.

– Det är viktigt att vi här i Borgå inte skyller på eller skuldbelägger någon eller företrädare för någon nationalitet för sådant som hens andra eller tidigare hemland har gjort. Jag önskar att vi kan stöda varandra oberoende av våra bakgrunder, poängterar Ujula.

Mediernas nyheter om krisen i Ukraina förbryllar och skrämmer särskilt barn och unga. Småbarnspedagogiken, skolor och läroanstalter har vid sidan av hemmen en särskilt viktig roll i att återställa trygghetskänslan hos barn och unga. Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar till skolor och småbarnspedagogiken om hur krisen i Ukraina kan behandlas med barn och unga. Anvisningarna utnyttjas också i Borgå.

Östra Nylands social- och krisjour https://www.borga.fi/ostra-nylands-social-och-krisjour

Utbildningsstyrelsens anvisning https://www.oph.fi/sv/nyheter/2022/anvisningar-hur-man-i-smabarnspedagogiken-skolorna-och-laroanstalterna-kan-behandla