Hoppa till innehåll

Borgå Triennal, festivalen för modern bildkonst, fyller Borgå med färger

Borgå Triennal är en konstutställning och stadsfestival för bildkonst som ordnas vart tredje år. I år ordnas den för andra gången, den 1 juni till 29 augusti.

Borgå Triennal är en konstutställning och stadsfestival för bildkonst som ordnas vart tredje år. I år ordnas den för andra gången, den 1 juni till 29 augusti.

Konstutställningarna placeras på olika håll i stadens centrum. De samlar en stor grupp inhemska och nordiska toppnamn inom bildkonst. I Triennalen medverkar över 20 konstnärer, tre konstnärspar och två konstnärsarbetsgrupper.

År 2021 tar konsten över staden med temat Färg är en gemensam sak. Triennalens konstnärliga ledare är bildkonstnär Petri Hytönen och konsulterande kurator, bildkonstnär Stig Baumgartner.

– Temat har medvetet valts så att det är lätt att närma sig. Färg är en del av konsten och vardagen. I utställningen kan färg som en gemensam sak förstås som accepterande av olikheter, berättar Triennalens konstnärliga ledare, bildkonstnär Petri Hytönen.

Konstnärerna som valts till utställningen närmar sig temat med nya verk. Inom ramen för evenemanget produceras och skapas konstverk, installationer och tvärkonstnärliga verk för det offentliga stadsrummet, platser inomhus och utomhus, traditionella lokaler för utställning av konst och helt nya, överraskande ställen.

Sampsa Indréns och Kalle Turakka Purhonens ”Suomen Paksuin Lipputanko” som reser sig från Krämartorget, är ett humoristiskt miljökonstverk som väcker diskussioner. Borgå Triennal öppnas officiellt tisdagen den 1.6 genom att lyfta flaggan i topp kl. 10.

Verket är en exceptionell flaggstång: höjden med knoppen medräknad är 4 meter, men diametern är 2,5 meter. Man kommer in i flaggstången via en underhållsdörr som är färgrikt målad innanför och står i kontrast till ytans stil och glans. Verket är utrustad med en normal flagghissningsmekanism och flagghissnings- och nedtagningsceremonierna längs utställningen är en del av verket.

–Invandringen under de senaste åren har vuxit och har skapat konfrontation i vårt samhälle, där begreppet finskhet är ett tvistefrö. Finlands Tjockaste Flaggstång önskar att lindra dessa spänningar, så att en konstruktiv diskussion är möjlig. Vi strävar till målet genom humor och skönhet. Det roliga verket lockar besökaren till sig och leder till att reflektera över sitt medborgarskap, beskriver konstnärerna.

Tio konstnärer i Konstfabriken

Under Borgå Triennal visas i Konstfabriken en mångsidig helhet av olika tekniker och uttryckssätt. Konstnärer i olika skeden av sin karriär, vilka förenas av att undersöka sitt eget uttryck och hitta nytt, presenterar sig under samma tak.

Följande konstnärer ställer ut i Konsthallen:

Elina Autio, som skapar verk där vardagliga material förenas till elegant minimalism. I verken lever färgen och överraskar hela tiden på nytt som olika oförutsebara former och ytor.
Kaarina Kaikkonens skulpturinstallationer av begagnade kläder tar alltid den aktuella utställningslokalen i besittning med maximal material- och sinnesvolym. Kaikkonens verk är både personliga och samhälleliga. I verket har varje enskilt plagg en egen färg, minne och plats.

Marika Mäkeläs färguttryck är starkt såväl i målad som i skulpterad form. Med sin färgmättnad utmanar hon betraktarens mottaglighet och förvandlar verkens oblyga dekorativitet till styrka. I Mäkeläs verk kryssar mytiska motiv mellan naturformer och bildar mångfacetterade vävnader.

I Tiina Pyykkinens målningar utgör det svarta både ljus och färg som lever och andas i takt med ljuset och utrymmet i utställningslokalen. Det mörka har också en skyddande och täckande sida. Då det svarta i verken blir till färg, avslöjar verket samtidigt något om det privata och sin världsbild.

Antti-Ville Reinikainens verk är plock av vardagliga iakttagelser, som i konstnärens händer har materialiserats till fascinerande konstiga och surrealistiska skulpturer. I Reinikainens konst är färgen ett sätt att visa saker som de är, men också en möjlighet till en mera vilseledande och förvirrande historia.

Reijo Viljanens målningar som innehåller flera färglager beskriver också målandets process och visar därmed hur en färdig målning alltid innehåller också kontraster och fallgropar. Verken hittar ändå sin väg till världsbilden, där varje färg har tagit sin egen plats.

I Galleri Fickan visas Pekka Sassis videoverk. Hans senaste video- och ljudinstallationer är helhetsbetonade sinnesupplevelser. Sassis verk visas också i Konsthallen.

I Galleriet Hörnan visas målningar av Max Book som gjort en lång karriär i Sverige. I Books målningar sammanflätas verklighet och fantasi till psykologiska landskap. I verken förenas den sinnesretande dunkelheten i gamla fotografier med surrealistisk narrativitet.

Maija Närhinen som också ställer ut i Hörnan kritiserar milt förbrukningen av återvinningsmaterial och betonar samtidigt skönheten i vardagen. I verken finns lekfullhet och narrativitet, som utmanar betraktaren att hitta nya dimensioner i sin vardag.

På Konstfabrikets gård finns skulpturer av Jussi Aulis. Utställningen är en del av Borgå stads Kulturtjänsternas sommarverksamhet.

Utställningarna i Konstfabriken är öppna 1.6–29.8, tisdag–fredag kl. 10–16, lördag–söndag kl. 11–16. Fritt inträde.

Internationella toppnamn från Finland i Galleri Gamla Kaplansgården

I Galleri Gamla Kaplansgården visas konstverk av Kirsi Mikkola och Jukka Vikberg.
Mikkola, som bor i Berlin, skapar konstverk som består av hundratals målade pappersbitar, som fogas samman till stora collage fulla av energi.

– Kirsi Mikkola skapar dynamiska färgcollage. Enligt henne själv är det ett friktionsfyllt lidande att skapa dem, beskriver Stig Baumgartner.

Skulptör Jukka Vikberg ställer ut färggranna skulpturer i Galleri Gamla Kaplansgården.

– Jukka Vikbergs skulpturer är iakttagelser av livet, i vilka färgen framhäver minnets och tankens noggrannhet. I sina verk blandar han olika material och skapar mustiga och glädjefulla berättelsefragment, konstaterar Baumgartner.

Utställningen i Galleri Gamla Kaplansgården är öppen 1.6–29.8, tisdag–söndag kl. 10–16. Fritt inträde.

Samtidskonst och kvinnoperspektiv i J.L. Runebergs hem

Denna sommar överraskar samtidskonst i den traditionella museimiljön i J.L. Runebergs hem. I Runebergs hem visas skulpturer av Anne Meskanen-Barman och en verkhelhet av performansduon Aura Hakuri och Linda Granfors. I Walter Runebergs skulptursamling visas verk av Emma Helle och Aurora Reinhard.

Aura Hakuri och Linda Granfors är en konstnärsduo som tillsammans gör kroppsliga, fantasifulla och lekfulla installationer och föreställningar. Verkhelheten Fredrika mise en lien, som visas i Runebergs hem, baserar sig på en dialog mellan duon och Fredrika Runeberg.

Föreställningar i Runebergs hem 4.6 kl. 14 och 10.7 kl. 12.

Anne Meskanen-Barman visar med sina skulpturer en alternativ användning av rum. Hennes skulpturer visas i Runebergs hem till och med på ganska överraskande ställen.

– I denna verkhelhet delar jag intressen med husets tidigare invånare, vilka har att göra med trädgårdsskötsel, matlagning och handarbete, berättar Meskanen-Barman.

I Walter Runebergs skulptursamling visas Aurora Reinhards verk, med ett perspektiv som modigt tar upp kvinnlighet och stereotypier.

– Tanken med mina verk är att vara ett slags kvinnoperspektiv till Walter Runebergs manliga värld och till att kvinnan där är ett vackert objekt eller en fru. I mina verk är kvinnan den aktiva och hennes liv och erfarenheter står i fokus, beskriver Reinhard.

Leken med färger i Emma Helles keramikskulpturer är energisk och glädjefull i sin kroppslighet.

– Mina keramiska verk får sin färg av glasyr och pigment. Slutresultatet är nästan alltid en överraskning, eftersom ämnena reagerar med varandra vid glaseringen, berättar Helle.

J.L. Runebergs hem är öppet 1.6–29.8, måndag–söndag kl. 10–16. Inträde 8/6 €, under 18-åringar gratis.

Förutom i stadens utställningslokaler kan konstverk som ingår i Borgå Triennal ses på följande ställen:

Gammelbacka köpcentret: Lasse Juuti.

Krämaretorget: Sampsa Indrén och Kalle Turakka Purhonen.

Gamla Ströhö, Strömborska skolan (Lundagatan 2) ja Kulturhuset Grand (Biskopsgatan 28): Toni Hautamäki, Petra Innanen, Bengt Jahnsson-Wennberg, Lasse Juuti, Heikki Marila, Mikko Paakkola, Borgå konstskola: Malla Tallgren, Timo Tähkänen, Timo Vaittinen, Emmi Valve och Taina Hakala.

Köpcentret Lundi (Lundagatan 12): Arbetsgrupp – Paavo Paunu, Sanna Vakkilainen, Pauliina Waris ja Päivi Virtanen och Pirjo Sanaksenahos studiegrupp från Aalto-universitetet.

Leksaksbutiken Riimikko (Mellangatan 8): Antti-Ville Reinikainen.

Mera information: www.porvoontriennaali.fi