Hoppa till innehåll

Borgå vatten förbättrar huvudledningen från Borgbacken mot Hornhattula

Borgå vatten sanerar huvudvattenledningen mellan sträckan Borgbacken – Gamla Tavastehusvägen. Huvudvattenledningen är byggd 1959 och är av gjutjärn. Under årens lopp har det uppstått flera märkbara läckage i den nuvarande ledningen. Arbetet påbörjas redan under denna vecka.

Gamla ledningen stängs under arbetet. Vattnet leds tillfälligt till Hornhattula och Johannisberg områdena via Kungsporten. Då flödesriktningarna förändras kan detta orsaka att avlagringar lossnar från ledningarna och det kan uppstå tillfälliga kvalitets störningar. Ifall störningar uppstår ber vi kunderna låta vattnet rinna en stund tills det klarnat.

Nya ledningen byggs huvudsakligen med schaktfria metoder med så kallad styrd borrning. Ledningen kopplas till tidigare sanerad huvudvattenledning vid järnvägen.

Grävarbeten bör dock utföras vid anslutningspunkter samt vid punkter där ledningens riktning ändras. Vid Borgbackens vattenverk utförs arbetet också genom att gräva.