Hoppa till innehåll

Borgå vatten informerar om avloppsbräddningar 12.9.

Bräddningar vid Hermansö reningsverk 12.9. på grund av störtregnen – undvik ännu att simma i närområdena

Från Hermansö reningsverk till Kodderviken avleddes kl 13 – 14 renat avloppsvatten.

Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i Kodderviken, och att meddela avvikande observationer till Miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten. 

Uppgift om avloppsläckan har skickats till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet.  Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.

Tilläggsuppgifter för media: Borgå vatten anläggningschef Sari Rajajärvi puh./ tfn +358 40 186 2915, sari.rajajarvi@porvoo.fi 

Borgå stad, Miljöhälsovård, Maarit Lönnroth p./tfn.  040 723 4121, maarit.lonnroth@porvoo.fi ja Hanna Sivén p./tfn 040 168 5599, hanna.siven@porvoo.fi