Hoppa till innehåll

Borgå vatten informerar om avloppsbräddningar 25. – 26.8.

Bräddningar vid Strömsberg, Gammelgård och Tarkis pumpstationer och vid Hermansö reningsverk 25-26.8 på grund av störtregnen - undvik ännu att simma i närområdena

Bräddningar vid Strömsberg, Gammelgård och Tarkis pumpstationer och vid Hermansö reningsverk 25-26.8 på grund av störtregnen – undvik ännu att simma i närområdena

Små bräddningar inträffade från onsdag kväll till torsdag morgon på grund av störtregnen; i Strömsberg kl 20.25-22.00 ca 10 m3, i Gammelgård kl 21.20-22.00 ca 3 m3 och i Tarkis Pumpvägen 4.20-10.00 ca 200 m3 avloppsvatten utblandat med regnvatten har runnit ut i närliggande diken och i Borgå å. Dessutom avleddes kl 20.00 – 8.00 ca 3200 m3 renat avloppsvatten från Hermansö reningsverk till Kodderviken.

Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i ån i närheten av pumpstationerna och i Kodderviken, och att meddela avvikande observationer till Miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten. 

Uppgift om avloppsläckan har skickats till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet.  Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.

Tilläggsuppgifter för media: Borgå vatten driftsingenjör Martin Alm, tfn +358 40 4891 950, martin.alm@porvoo.fi 

Borgå stad, Miljöhälsovård, Maarit Lönnroth p./tfn.  040 723 4121, maarit.lonnroth@porvoo.fi ja Hanna Sivén p./tfn 040 168 5599, hanna.siven@porvoo.fi