Hoppa till innehåll

Borgåbornas sopor transporteras med förnybar diesel

Rosk'n Roll Ab informerar 8.10.2020

Rosk’n Roll Ab informerar 8.10.2020

I Borgå samlas blandavfall in med sopbilar som går på förnybar diesel.

Avfallstransporterna konkurrensutsätts av Rosk’n Roll med jämna mellanrum. Under den 5-åriga avtalsperioden, som började den 5. oktober, sköts tömningen av avfallskärl som flyttas för hand av Jätehuolto Laine Oy i Borgå landsbygd och av Urbaser Oy i centrumområdet. Urbaser tömmer även alla djupbehållare i hela Borgå.

”Ett av kriterierna vid konkurrensutsättningen var att transportföretagen skulle använda förnybar diesel. Utsläppen från avfallsinsamlingen minskar nu med cirka 90 procent jämfört med om samma avfallstransporter skulle göras med traditionell fossil diesel”, nämner Rosk’n Rolls service- och utvecklingschef Marko Printz.

Bränslekravet höjde inte kostnaderna för entreprenaden.

”Vår ambitiösa målsättning är att minska utsläppen från avfallsinsamlingen med 85 procent jämfört med i dag”, berättar Printz.