Hoppa till innehåll

Borgåmodellen för hobbyverksamhet fortsätter i skolorna

Klubbarna i Borgåmodellen för hobbyverksamhet fortsätter i skolorna på vårterminen.

Borgåmodellen för hobbyverksamhet är en del av projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och i Borgå koordineras den av kultur- och fritidstjänsterna i samarbete med skolorna.

– Vi utvecklar modellen hela tiden och tar gärna emot respons och utvecklingsidéer om klubbarna och verksamheten, säger projektkoordinator Pia Angeria.

Klubbutbudet inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet har publicerats och klubbarna har till största delen börjat vecka 4. Det har skickats information om klubbutbudet och anmälningslänkar via Wilma. Det finns ännu platser kvar i klubbarna och man hinner ännu bra komma med.

Klubbutbudet kan eventuellt kompletteras ännu under våren. Förutom de klubbar som hör till Borgåmodellen för hobbyverksamhet har skolorna också annan klubbverksamhet, som skolorna koordinerar själva. Dessutom finns det avgiftsbelagda klubbar i skolorna.

– Vi söker också hela tiden flera ledare till klubbarna. Om du har fyllt 18 år och är intresserad av att leda hobbyklubbar i skolorna, kan du vara i direkt kontakt med projektkoordinatorn. Vi vill också gärna få med flera föreningar och företag i verksamheten.