Hoppa till innehåll

Bräddning vid Strandgatans pumpstation på grund av störtregnen

En bräddning inträffade natten 17.8 kl 01.00-01.30 och kl 02.00-03.00 vid Borgå vattens avloppspumpstation vid Strandgatan. Bräddningen berodde på momentant höga regnmängder. Avloppsvatten utspätt med regnvatten flöt ut i Borgå å under ca 1,5 timmar. Enligt Borgå vattens uppskattning var mängden ca 150 kubikmeter.

Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i ån i närheten av pumpstationen, som finns på Strandgatan, och att meddela avvikande observationer till Miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten. 

Uppgift om avloppsläckan har skickats till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet.  Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.

Tilläggsuppgifter för media: Borgå vatten driftingenjör Martin Alm, tfn +358 40 4891 950, martin.alm@porvoo.fi