Hoppa till innehåll

Bräddningar pga. regn- och smältvatten möjliga vid Hermansö och pumpstationer

Bräddningar pga. regn- och smältvatten är möjliga vid Hermansö reningsverk och avloppspumpstationer under veckoslutet. Vid en del pumpstationer är bräddningsgränsen nära och vid Tarkis pumpstation (Pumpvägen) har en del avloppsvatten utblandat med dagvatten bräddats.

Invånarna ombeds försäkerhetsskull att inte vinterbada i Kodderviken eller i närheten av pumpstationer

Uppgifter om bräddningar och mängder skickas till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna då uppgifterna finns tillhanda.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet.  Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.