Hoppa till innehåll

Bräddningar vid Borgå vattens pumpstationer

Bräddningar inträffade vid Borgå vattens pumpstationer mellan torsdag och fredag pga. av rikliga smältvatten och regn;

  • Luktärtsvägen 120 m³
  • Strandgatan 460 m³
  • Alkrog 500 m³
  • Gammelbacka Niittytie 1350 m³
  • Strömsberg 670 m³
  • Hindhår centrum 300 m³

Vattnet som bräddades var avloppsvatten som innehöll rikliga mängder smält- och regnvatten.

På Hermansö reningsverk bräddades cirka 1700m3 renat avloppsvatten i Kodderviken under torsdagen 17.2. mellan kl. 13-23. Invånare ombeds att inte vistas på isen vid Kodderviken nära Hermansö reningsverk.

Uppgift om avloppsläckan har skickats till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet.  Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.