Hoppa till innehåll

Bräddningar vid pumpstationer på grund av regn och smältvatten på lördagen 7.10. -undvik att simma i närområdena

Bräddningar inträffade tidigt på lördag vid Borgå vattens pumpstationer på Skepparegatan, Gammelbacka, Hammars, Tarkis (Pumpvägen), Gamlamoisio, Kodderviken och Hindhår. Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å. Borgå vatten har inte ännu närmare information om läckage mängderna.

Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i närheten av pumpstationerna och att meddela avvikande observationer till Miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten.

Information om avloppsläckan har skickats till miljövårds- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet. Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.