Hoppa till innehåll

Bräddningar vid pumpstationer på grund av smältvatten 9.4.

Kortvariga bräddningar på grund av smältvatten inträffade under natten vid Borgå vattens avloppspumpstation i Tarkis. (Pumpvägen)

Information om bräddningarna har skickats till miljövårds- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet. Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.