Hoppa till innehåll

Business Porvoo – ett nytt samarbetskoncept mellan staden, Posintra och det lokala företagsfältet

Tisdagen den 14 februari ges livskraftsnämnden en presentation av en ny verksamhetsmodell, Business Porvoo, som utvecklats i samarbete med Borgå stad, utvecklingsbolaget Posintra och det lokala företagsfältet.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Business Borgå blir förhoppningsvis en verksamhetsmodell genom vilken företagen å ena sidan kan få så rättidig och ändamålsenlig tjänst som möjligt av staden och å andra sidan eventuellt intensifiera också det ömsesidiga samarbetet inom företagsfältet och till exempel eftersträva tillväxt, berättar näringschef Elina Duréault.

Borgå stad och det lokala företagsfältet har haft allt närmare samarbete som man genom konceptet vill förbättra ännu mer.

– Slutprodukten blir förhoppningsvis en allt enhetligare servicemodell, dvs. Business Porvoo, som också företagsfältet har fått utveckla. Vi vill att stadens tillväxt gagnar företagsfältet och att framgången i företagen också stöder stadens tillväxt, konstaterar Elina Duréault.

En råversion av webbsidorna publiceras i februari

I det första skedet av utvecklandet av Business Porvoo har man diskuterat med företagarföreningen i Borgå som representerar företagsfältet om de mål som företagen ser som det viktigaste.

– Följande steg är att inleda en politisk debatt om frågan. Verksamhetsmodellen presenteras för de politiska beslutsfattarna i nämnden, en råversion av webbsidorna lanseras nästa vecka och feedback samlas in i större utsträckning från aktörer i Borgå, berättar Duréault.

– Även stadens interna verksamheter, alldeles speciellt stadsutveckling och sysselsättningstjänster engageras starkt i utvecklandet av verksamhetsmodellen Business Porvoo.

Den första versionen av nätsidan för Business Porvoo publiceras den 15.2.2023. Utvecklande av modellen för Business Porvoo fortsätter, likåsa utvecklandet av innehållet på webbsidan. Det här blir ett samarbete mellan Borgå stad, Borgå företagare, Posintra och näringslivet i Borgå. På sidan finns ett formulär med möjlighet att berätta om sina egna tankar kring servicen i Business Porvoo.

Målet är att utveckla konceptet mellan staden, Posintra och företagare i Borgå under hela 2023.

– Under den här tiden klarnar det bl.a. hur konceptet Business Porvoo bäst ska utnyttjas till att betjäna stadens strategi och stärka företagens roll i genomförandet av konceptet. Drömmen är att tillsammans skapa Finlands mest fungerande verksamhetsmodell för företagssamarbete på kommunnivå och därigenom landets mest attraktiva businessvarumärke, konstaterar näringschef Elina Duréault.