Hoppa till innehåll
buss -

Busslinje 3 börjar nästa vecka betjäna också dem som bor i Hax

Med början måndag 8.8 betjänar busslinje 3 (Kungsporten–Gammelbacka–Torget–Sjukhuset) också Haxnejden på morgonen och på eftermiddagen.

Linja-auto.

Morgonturerna klockan 7.30, 8.10 och 9.22 avgår från en hållplats invid museibanans järnvägsövergång i Hax. På morgonen kör bussen via Harabackagatan mot Hornhattulavägen och därifrån vidare längs Mäntsälävägen.

Eftermiddagsturerna avgår klockan 12.15, 13.15, 14.15 och 15.15 från torget och fortsätter från Kungsporten vidare mot Hax.

Med undantag av de första morgonturerna från Hax kör linje 3 i Kungsporten längs Sprutmästaregatan och Ryttmästargatan (hållplatserna på Ryttmästargatan). Linjen trafikeras också på veckoslut.

Påverkar elever som får skolskjuts

Som en följd av ändringarna i busslinjen förändras transportformen för elever som får skolskjuts i Hax från beställningstrafik till kollektivtrafik. Skolskjutsen har beviljats i första hand i form av Matkahuoltos resekort för skolelever. Resekortet kan avhämtas vid Matkahuolto i Borgå, Fredsgatan 27 B. Ta med ett ikraftvarande beslut om skolskjuts. Även elevens vårdnadshavare kan avhämta kortet.