Hoppa till innehåll

Byggande av Huktis daghem börjar – timmerbyggnaden har planerats tillsammans

Byggandet av det nya Huktis daghem har börjat. Daghemmet med 10 grupper byggs av timmer och i helheten har man satsat förutom på ekologi också på energieffektivitet.

Havainnekuva Huhtisen uuden päiväkodin sisätiloista

Den gamla daghemsbyggnaden har rivits för att ge plats för den nya. Då det nya daghemmet byggs fungerar daghemmet i evakueringslokaler. Daghemmet ska enligt plan tas i bruk hösten 2025. Arbetet startar med markanläggnings- och grundläggningsarbeten den 7 maj och arbetet med byggnadens stomme börjar i juli.

Planerats i samarbete med byggnadens användare

Genomförandeplaneringen för daghemsbyggnaden har färdigställts under vintern tillsammans med byggnadens kommande användare. Till exempel gårdens ytmaterial, samt placeringen av olika gårdar och lekutrustning har bearbetats enligt daghemmets önskemål.

– Timmer ger daghemmet värme och naturlighet och garanterar god akustik. En gård som inspirerar barn av olika ålder och där det finns mycket att göra har varit grunden för gårdsplaneringen. Man har också velat lämna utrymme för barnens kreativitet genom att möjliggöra spel i en äventyrskog i naturtillstånd, berättar daghemsföreståndare Taina Kyttälä.

Massivträ och egenproducerad energi

Byggnaden är en energieffektiv helhet, där ekologiska träkonstruktioner av massivträ och omfattande användning av egenproducerad energi kombineras. Energi för uppvärmning och avkylning produceras huvudsakligen ur jordvärmebrunnarna och största delen av elförbrukningen täcks med ett solpanelsystem som monteras på taket. Systemen för luftkonditionering och belysning är mycket energieffektiva och de minskar vidare på behovet av köpt el. Byggnadens totala area är cirka 2500 brm2.

Rakennusliike Lapti Oy ansvarar för daghemmets planering och byggande. Borgå stad är byggherre.

– Vi bedömer investeringarna i deras planerings- och beredningsskede med tanke på såväl klimat, miljö som cirkulär ekonomi. I Huktis daghem kombineras flera mål för Borgås klimat-och miljöprogram, såsom energieffektivitet, lokalt producerad förnybar energi och en ekologisk timmerkonstruktion. Vi är väldigt nöjda och stolta över att ett av Finland största timmerdaghem byggs i vår stad. Då vi satsar på ekologi skapar vi en trivsam och hälsosam vardagsmiljö för barn, berättar Borgå stads byggchef Tommi Mikkeli.

– Det är fint att kunna kombinera vårt kunnande i daghemsbyggande och hållbart byggande i samband med genomförandet av Huktis daghem. Borgå stads ambitioner gällande träbyggande och hållbart byggande har redan från början varit glädjande ambitiösa. Vi har i genomförandeplaneringsfasen utvecklat daghemmet så att det blir ännu mer ekologiskt och har bytt t.ex. byggnadsmaterialet för mellanbjälklagen och övre bjälklagen till trä. Vi kommer att lämna rikligt med bjälklag och träytor synliga också inomhus, säger Tuomo Turkkinen, distriktsföreståndare för Lapti i Södra Finland.

Utrymmen som stöder smidigt samarbete

Daghemsbyggnaden har två våningar och kommer att ha cirka 210 platser för småbarnspedagogik i 10 grupper. Daghemmet kommer att hå både finsk- och svenskspråkiga grupper. Grupprummen placeras parvis så att det lätt går att ordna samarbete mellan två grupper. I byggnadens hjärta finns en hemtrevlig och lugn matsal, som förenas med en ljus sal med hjälp av flyttbara väggar.

På lekgården kommer det att finnas mångsidigt med lekredskap och utrymme för fri lek. Man kommer att plantera rikligt med olika slags växtlighet på gårdsplanerna, såsom skogsbotten, äng, blommande buskar och skuggivande träd.

Tidigare om ämnet: