Hoppa till innehåll

Byggandet av en ny lekpark på Västra åstranden inleds med markarbeten

Byggandet av Västra åstrandens tillgängliga lekpark påbörjas med markarbeten. Lekparken kommer söder om daghemmet Skogsstjärnan, och i parken kommer också att byggas en byggnad för småbarnspedagogikens behov.

Markarbetet för tillgängliga lekparken pågår till slutet av året och fortsätter nästa år.
Under sommaren bygger stads-infran ett motionsspår på södra sidan av lekparken. Byggandet av själva lekparken påbörjas 2025.

Byggplatsen avgränsas med staket och de kringliggande friluftslederna är fria att användas. Byggplatstrafiken styrs via evenemangsplanen.