Hoppa till innehåll

Byggandet av Finnbys nya avloppsvattenpumpstation inleds

Byggnadsarbeten inleds bredvid Finnbys nuvarande pumpstation, där en ny pumpstation nu byggs.

Förberedelserna på byggarbetsplatsen börjar vecka 49 och själva arbetet vecka 50. Arbetet tar ungefär en månad. Projektet utförs för att bättra funktionssäkerheten och i och med detta tryggas pumpstationens störningsfria användning även i framtiden.

Byggarbetsplatsen är bredvid den nuvarande pumpstationen. Åtkomst till byggarbetsplatsen sker via de närliggande vägarna. Arbetsmaskiner rör sig i området som visas på kartan . Vi beklagar det ökade bullret och trafiken på området på grund av arbetet.