Hoppa till innehåll

Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar

Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar synas och höras i november mellan gångbron och Alexandersgatans bro. På våren utfördes det redan saneringar av förorenad mark. I november börjar områdets stabilisering, dvs. förbättrande av markens bärighet för kommande bruk. På området har det planerats en ny park med namnet Alexpark, som ger stadens invånare mer trivsamma vistelseområden på Västra åstranden.

Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar synas och höras i november mellan gångbron och Alexandersgatans bro. På våren utfördes det redan saneringar av förorenad mark. I november börjar områdets stabilisering, dvs. förbättrande av markens bärighet för kommande bruk. På området har det planerats en ny park med namnet Alexpark, som ger stadens invånare mer trivsamma vistelseområden på Västra åstranden.

Bygget framskrider under vintern så, att en strandmur börjar byggas på stranden. Båtplatserna på området byggs om och blir färdiga på våren. Ett EU-finansierat projekt LUCIA förser området med intelligent belysning längs en ny gång- och cykelbana. Även strandområdet söder om Alexandersgatans bro och gång- och cykelbanan på stranden börjar byggas under år 2021.  

Områdets trivsel förbättras med intelligent teknologi  

– Smart belysning är mycket mer än bara belysning, berättar Yolanda Potrykus som är koordinator för projektet Lucia hos Borgå stad. 

Med hjälp av en intelligent belysningsteknik vill staden skapa nya lösningar för belysning som förbättrar områdets användbarhet och trivsel samt skapar positiv stämning till Västra åstranden. I planerna har det t.ex. föreslagits en ruttbelysning som förändras enligt användarna. Detta kan göras med rörelsedetektorer. Styrningssystemet för belysningen möjliggör en belysning som förändras enligt väderförhållanden och som dämpar ledens belysningsnivå när det är snöigt. 

– Styrningsteknologin spelar en viktig roll när en intelligent belysning planeras och i projektet försöker vi få många fördelar med belysningsstyrningen, berättar Reija Pasanen på Ramboll Finland Ab. 

Tillgängligheten spelar en stor roll när stadsmiljön planeras 

Invånare och specialgrupper hördes mångsidigt under planeringen. I samband med evenemanget Borgå ljus i februari 2020 kunde invånarna berätta om sina åsikter, önskemål och behov som gällde belysningsplaneringen på Västra åstranden. Invånarna önskar en stämningsfull, lugn och varm belysning men också trygghet.    

Specialgrupper hördes på en tillgänglig och virtuell workshop i april.  

– Utöver energieffektiviteten har tillgängligheten blivit en viktig faktor när stadsmiljön planeras, påpekar planeringschefen för Borgå stads kommunteknik Elina Leppänen.  

Bekanta dig med området med hjälp av en virtuell vandring  

Man kan ta del av parkplanerna för Västra åstranden och göra en virtuell vandring som planerats i projektet Lucia på Borgå stads webbplats på adressen www.borga.fi/byggande-pa-vastra-astranden-i-borga

Byggarbeten orsakar tillfälligt buller och byggarbetsplatstrafik. Borgå stad beklagar olägenheten som byggarbeten orsakar. Arbetena ska bli färdiga i juni 2021. Finslipningsarbetena fortsätter efter detta.  

Mera information: