Hoppa till innehåll

Byggandet av tryckavloppet mellan Hammars och Hermansö fortskrider enligt planerat

Byggandet av den nya tryckavloppslinjen från Hammars har fortskridit under hösten. Byggandet av sjöledningen som påbörjades i Haiko har framskridit nästan till Hammars pumpstation. Invånarna har kunnat observera under arbetets gång arbetspråmar och dykare ut på havet.

Där var ledningen kommer i land byggs ledningen genom att borra röret från Hammars pumpstation mot sjön var den kopplas till nybyggda sjöledningen. Borrningsarbetet påbörjas preliminärt under vecka 39. När detta arbete är gjort förflyttar man sig till Haikosidan var ledningen kommer i land. Detta jobb utförs på samma sätt som i Hammars genom att borra ledningen mot sjön som sedan kopplas till nybyggda sjöledningen.

Byggandet av Hammars tryckavlopp har framskridit enligt tidtabellen och ledningen beräknas vara klar före årsskiftet.