Hoppa till innehåll

Bygglovet för Keskos hybridbyggnad vid Konstfabriken till behandling

Tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå behandlar bygglovet för Keskos hybridbyggnad som planeras i detaljplaneområdet strandkvarteren vid Konstfabriken. Vid mötet den 12 december kommer förslaget att vara att de ansökta byggloven beviljas.

Kesko Länsiranta.

Kesko Abp ansöker om bygglov för byggande av en hybridbyggnad. Byggnaden innehåller en stor enhet för K-Citymarkets dagligvaru- och specialhandel, en underjordisk parkeringshall, en lastningsgård för butiken, bostäder, ett hotell och en bastu.

Hybridbyggnadens våningsyta är 16 916 m2 (våningsyta enligt byggrätten är 14 003 m3) och den totala arean är 24 410 m².

Byggnaden kommer att innehålla 48 bostäder i storlek 25–97 m² samt 51 hotellägenheter i storlek 28–85 m². Antalet bilplatser i fastighetens parkeringshall kommer att vara 166, och dessutom ansluts parkeringslösningen till Konstfabrikens parkeringshall. På fastigheten placeras 320 cykelplatser. Byggnaden kommer att vara tillgänglig, och det har gjorts en separat utredning av tillgängligheten.

– Det är en bra sak för hela Västra åstranden att byggandet av hybridbyggnaden framskrider. Byggandet följer den godkända detaljplanen, och byggnaden bidrar till att det blir nya bostäder och tjänster i Konstfabrikens område, säger stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

– K-Citymarketprojektet i Borgå centrum har planerats i årtionden. Vi är glada att projektet nu har beretts till bygglovsskedet i tät växelverkan med Borgå stad, kommenterar Keskos områdesdirektör i södra Finland Mika Sivula.

I ansökan om bygglov har det föreslagits tre mindre undantag från detaljplanen och dess bestämmelser. Undantagen föreslås bli godkända som villkor för bygglov.

Undantagen är att femte våningens yttre vägg sträcker sig till tomtgränsen, att täckta cykelplatser delvis placeras på ett område avsett för planteringar, och för det tredje att tomtgränsen överskrids när byggnaden med hjälp av en trappuppgång kopplas till omgivningen vid Konstfabriken och Alexandersskvären.