Hoppa till innehåll

Byggnadsarbetet av råvattenlinjerna och huvudvattenledningen anknutet till utvidgningen av Saxby vattenverk har påbörjats. Som entreprenör fungerar Lännen Alituspalvelu Oy. Byggnadsarbetet av linjerna påbörjades i januari med svetsarbeten. Installering av skyddsrör har påbörjats och under våren kommer borrningsarbete att utföras mellan Saxby-Finnby avsnittet. Arbetet mellan Finnby och Borgbacken påbörjas under sommaren, tidtabellen preciseras i senare skede. Byggnadsarbetet är beräknat dröja till slutet av året 2023. Vi vill poängtera om att man inte skall röra byggnads- och rörmaterial som är beläget i terrängen samt heller inte använda dessa platser som lekplats.

Investeringen ingår i utvidgningen av Saxby vattenverk. Med denna investering tryggar man Borgåbornas hushållsvattenbehov för åtminstone 15 år framåt. I arbetet ingår byggandet av en 4,2 km lång råvattenledning från Borgbacken till nya utvidgningsanläggningen i Saxby, en 1,5 km lång råvattenledning från Finnby vattentäkt till Saxby samt en ny huvudvattenledning från Saxby till centrum för att förbättra nätets distributionskapacitet.