Hoppa till innehåll

Byggnadstillsynens behandling av lov och tillstånd är överbelastad

Behandling av lov och tillstånd har blivit överbelastad på grund av personalbrist på Borgå stads byggnadstillsynen.

Rakennustyömaa. Byggnadsarbete på gång.

För närvarande koncentrerar vi oss på behandlingen av de projekt som anhängiggjorts före 31.3.2022.
För närvarande behandlas över 300 ansökningar om lov och tillstånd.

Nya ansökningar tas till behandling när de lov och tillstånd som nu behandlas kan föras framåt. Frågor som gäller innehållet i en enskild ansökan besvaras när projektet tas till behandling.

Vi uppskattar att behandlingstiden för lov och tillstånd är för närvarande ca. 3–6 månader.

Ni påskyndar i fortsättningen behandlingen av projekten när ni beaktar anvisningarna för beredningen av lov-/tillståndsansökningar.

I april förekommer det också fördröjningar i tillsynen på byggplatser.

Vi beklagar situationen.